Νέα προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για 3 θέσεις εποχικών

Αττικής
Νέα προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για 3 θέσεις εποχικών
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 19 Ιουλίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, προθεσμίες
Μαρία Πέππα
09/07/2018 | 12:19

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων κινείται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Θα προσληφθούν με κριτήρια ΑΣΕΠ, απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Δείτε για κάθε ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, κατεβάστε και «Συμπληρώστε την αίτηση» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
19/07/18

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων – Τεχνίτες Οργάνων Αυτοματισμού

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια βοηθού Ραδιοτεχνίτη
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Λυκείου
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Δήμος Αθηναίων 1
Ρούφ 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Διεύθυνση Δικτύου, Τομέας Υποστήριξης, Λ. Συγγρού 24, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, Γραφεία (υπόψη: κ. Παπανικολάου Δέσποινας ή κ. Μπίλαλη Άννας). Επικοινωνία: 2109 090 956 ή 2109 090 957