Νέα προκήρυξη για 3 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Μαγνησίας
Νέα προκήρυξη για 3 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 12 Ιουλίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Μαρία Πέππα
02/07/2018 | 11:13

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων κινείται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Δείτε για την ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, κατεβάστε και «Συμπληρώστε την αίτηση» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
12/07/18

΄3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Οδός Λαρίσης και Τζαβέλα, Τ.Κ. 383 34 Βόλος, Γραφεία (υπόψη κ. Λαζαρίδου Ειρήνης). Επικοινωνία: 2421 063 671