Νέα προκήρυξη για 3 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Μαγνησίας
Νέα προκήρυξη για 3 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 12 Ιουλίου
Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας
Μαρία Πέππα
02/07/2018 | 11:13

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων κινείται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Δείτε για την ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, κατεβάστε και «Συμπληρώστε την αίτηση» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
12/07/18

΄3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Οδός Λαρίσης και Τζαβέλα, Τ.Κ. 383 34 Βόλος, Γραφεία (υπόψη κ. Λαζαρίδου Ειρήνης). Επικοινωνία: 2421 063 671