Μόνιμες προσλήψεις στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκης
Μόνιμες προσλήψεις στην Θεσσαλονίκη
Αίτηση και προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης
Μαρία Πέππα
08/02/2019 | 10:52

Με τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους ενισχύεται το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Προσλαμβάνοντια, με κριτήρια ΑΣΕΠ, υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» και διαβάστε την ανακοίνωση της του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (μαζί και η αίτηση υποβολής).

Λήγει
12/02/19

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Μουσικών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Πιάνου 2
Βιολιού 1
Βιολοντζέλου 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Φράγκων 15, Τ.Κ. 546 25 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία: 2310 522 157