Καρδίτσα: Οκτάμηνη απασχόληση για υποψήφιους ΠΕ

Καρδίτσας
Καρδίτσα: Οκτάμηνη απασχόληση για υποψήφιους ΠΕ
Αιτήσεις και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Θα ενισχυθεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
Μαρία Πέππα
12/03/2019 | 10:37

Στην πρόσληψης ενός πτυχιούχου ΠΕ, κινείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Ο νεοπροσληφθείς θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση απασχόλησης.

Για την κατοχή της θέσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» βρείτε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Κτηνιάτρων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 – 65
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καρδίτσας, Κουμουνδούρου 29, Τ.Κ. 431 32 Καρδίτσα, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας (υπόψη κ. Β. Σιατήρα). Επικοινωνία: 2441 350 112