ΔΕΗ Α.Ε.: Το ΑΣΕΠ ενέκρινε νέες προσλήψεις με οκτάμηνη απασχόληση

Κοζάνης
ΔΕΗ Α.Ε.: Το ΑΣΕΠ ενέκρινε νέες προσλήψεις με οκτάμηνη απασχόληση
Δείτε ποιές ειδικότητες θα ζητηθούν - Προσόντα
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, ΔΕΗ
Θα ενισχυθούν υπηρεσίες στον ΑΗΣ Καρδιάς, στην Κοζάνη
Μαρία Πέππα
07/03/2019 | 10:46

Την πρόσληψη τριών νέων υπαλλήλων, ενέκρινε το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε, χθες (6/3), συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας για προσωπικό κατηγορίας ΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες του ΑΗΣ Καρδιάς, στην Κοζάνη.

Η προεθσμία για τις αιτήσεις εκπνέει την Δευτέρα 18 Μαρτίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» βρείτε την σχετική ανακοίνωση

Λήγει
18/03/19

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
 • Άδεια οδήγησης (Γ΄+ Ε¨ ή CE κατηγορίας)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα αδειών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14km Εθν. Οδού Κοζάνης - Πτολεμαϊδας, Γραμματεία. Επικοινωνία: 2461 055 276