ΔΕΗ: 11 νέες θέσεις για αποφοίτους Λυκείου με 8μηνες συμβάσεις

Αρκαδίας
ΔΕΗ: 11 νέες θέσεις για αποφοίτους Λυκείου με 8μηνες συμβάσεις
Ειδικότητες, προσόντα
Σήμα της ΔΕΗ σε νέον (αντανάκλαση σε τζάμι)
24/09/2019 | 12:24

Την έγκριση του ΑΣΕΠ απέσπασε προκήρυξη της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Θα επιλεγούν έντεκα τεχνικοί ορυχείων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών.

Η νέα προκηρύξη θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες. 

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. 

ΕΞΕΛΙΞΗ: Εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη.Διαβάστε:

ΑΣΕΠ: Η προθεσμία για θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Λήγει
07/10/19

11

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120