ΑΣΕΠ: Θέσεις στον δήμο Νάξου

Κυκλάδων
ΑΣΕΠ: Θέσεις στον δήμο Νάξου
Οκτάμηνες συμβάσεις - Δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί, εφόσον το επιθυμήσει ο/η προσληφθείς/φθείσα
Μαρία Πέππα
05/08/2019 | 10:28

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου κινείται ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο ενδιαφερόμενος – κατηγορίας ΠΕ – θα πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ οκτώ μηνών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
16/08/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€1.092 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84 300 Νάξος, Γραμματεία (υπόψη κ. Γιακουμή Χριστίνας). Επικοινωνία: 2285 360 136