ΑΣΕΠ: Προθεσμία για νέες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Αιτωλοακαρνανίας
ΑΣΕΠ: Προθεσμία για νέες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ
Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, ΔΕΗ
Για την κατοχή της θέση είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6 μηνών) ως ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ' κατηγορίας
Μαρία Πέππα
12/02/2019 | 11:17

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου, μέσω ΑΣΕΠ, προχωρά ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο νεοπροσληφθείς - απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Η προθεσμία για την αίτηση εκπνέει την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
25/02/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/Τομέα Υποστήριξης, Καψάλη 14, Τ.Κ. 301 32 Αγρίνιο, Γραμματεία (υπόψη κ. Γκούμα Βασιλικής). Επικοινωνία: 2641 024 324 (εσωτ. 209)