ΑΣΕΠ: Προσλήψεις, τώρα, στην ΕΑΒ με συμβάσεις έως 5 χρόνια

Βοιωτίας
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις, τώρα, στην ΕΑΒ με συμβάσεις έως 5 χρόνια
Προθεσμία, προσόντα, δικαιολογητικά
ΕΑΒ
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών
26/09/2019 | 10:31

Με 23 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του workenter, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως και 5 έτη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αιτήσεις τώρα 

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους του Λιμενικού Σώματος τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης σε νέα οικονομική τιμή.

Σημειώστε ότι:

Λήγει
07/10/19

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Ειδική εμπειρία 6μηνών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ηλικία 18 - 65
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Τεχνικοί Επιφανειακών Διεργασίων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Ειδική εμπειρία 6μηνών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ηλικία 18 - 65
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

9

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελματική άδεια
 • Ειδική εμπειρία 6μηνών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ηλικία 18 έως 45 ετών
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Τεχνίτες Βαφής

Προσόντα 
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Βαφής
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Τεχνίτες Εργαλειομηχανών

Προσόντα 
 • Βεβαίωση Αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ 
 • Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120