ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στον δήμο Πετρούπολης

Αττικής
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στον δήμο Πετρούπολης
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η κατοχή διπλώματος βιολοντζέλου
Μαρία Πέππα
04/04/2019 | 11:10

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου κινείται ο δήμος Πετρούπολης.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 8 Απριλίου έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
17/04/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Μουσικών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

1ος όροφος Κ. Βάρναλη 76-78, ΤΚ 13232 Πετρούπολη