ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο υπουργείο Παιδείας με συμβάσεις έως το 2020

Αττική
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο υπουργείο Παιδείας με συμβάσεις έως το 2020
Ποιούς αφορά - Αιτήσεις και δικαιολογητικά - Περιοχές και κατανομή θέσεων
Υπουργείο Παιδείας
Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
Μαρία Πέππα
11/07/2019 | 11:23

Διαδικασία πρόσληψης 34 νέων υπαλλήλων πραγματοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριών διαφορετικών κλάδων: οδηγών με αναλογικό ταχογράφο(10 θέσεις), συνοδών (18 θέσεις) και οδηγών με ψηφιακό ταχογράφο (6 θέσεις).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου του 2020, και θα κατανεμηθεί σε τέσσερις περιοχές απασχόλησης.

Σημείωση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αποκλειστικά, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουλίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή ανά υπηρεσία απασχόλησης για κάθε ειδικότητα

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση

Λήγει
24/07/19

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο) [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 • Επαγγελµατική Ικανότητα (ΠΕΙ)
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Αντίγραφο ΠΕΙ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ηλιούπολη 3
Ίλιον 1
Ελληνικό - Αργυρούπολη 2

 

10

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 • Επαγγελµατική Ικανότητα (ΠΕΙ)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο άδειας
 • Αντίγραφο ΠΕΙ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ηλιούπολη 4
Ίλιον 1
Ελληνικό - Αργυρούπολη 4
Ελευσίνα 1

 

18

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Συνοδών

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή απολυτήριο Λυκείου
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ηλιούπολη 7
Ίλιον 4
Ελληνικό - Αργυρούπολη 6
Ελευσίνα 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15 -17, Τ.Κ. 11 521 Αμπελόκηποι (ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ)