ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Αττικής
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις εργασίας
Διάδρομος Νοσοκομείου
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
07/06/2019 | 11:44

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται άμεσα το Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
21/06/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ 
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρία
Πρώτος μισθός 

€1.037 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Βασ. Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528, Αθήνα (υπόψη κ. Μαρίας Κουρεβέση και κ. Μαρίας Ρεβεζούλη). Επικοινωνία: 210 7286433