ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Ιωαννίνων
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Προθεσμία, αιτήσεις και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, θέσεις εργασίας δημοσίου
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
08/04/2019 | 13:21

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου κινείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι αιτήσεις πυοβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 15 Απριλίου.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Λήγει
15/04/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 45 221 Ιωάννινα, Γραμματεία (υπόψη κ. Ν. Κυραμάριου ή κ. Σ.Παππά). Επικοινωνία: 2651 001 051