ΑΣΕΠ: Προσλήψεις ιατρών στην ΔΕΗ

Κοζάνης
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις ιατρών στην ΔΕΗ
Μέχρι πότε η υποβολή των αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, προκειμένου να διοριστούν
Μαρία Πέππα
19/07/2019 | 10:57

Την πρόσληψη ενός ιατρού θέτει σε εφαρμογή η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων άρχισε την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Σημείωση: Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά την ένδειξη: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου» (κωδικός: NUTS: EL303)

Ο προσληφθείς θα καλήυψει έκτακτες υπηρεσίες στο Ορυχείο Κύριου Πεδίου και ΑΗΣ Καρδιάς, στην Κοζάνη.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση

Λήγει
26/07/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Ιατρών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
  • Πτυχίο Ιατρικής
  • Ιατρική ειδικότητα
  • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου
  • Εκπλήρωση Αγροτικού
Δικαιολογητικά 
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου
  • βεβαίωση υπουργείου Υγείας
  • Άδεια ιατρικής ειδικότητας
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 106 81 Αθήνα. Επικοινωνία: 2103 895 514