ΑΣΕΠ: Πέντε προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Κύμης

Ευβοίας
ΑΣΕΠ: Πέντε προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Κύμης
Ειδικότητες, προθεσμία
Διάδρομος Νοσοκομείου
Σοφία Χύτου
23/01/2020 | 15:28

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας - Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Καρύστου - Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κύμης - Κύμη -Ευβοίας - Τ.Κ. 34003 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε την προκήρυξη» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Λήγει
03/02/20

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120