ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις στην ΔΕΗ

Άρτας
ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις στην ΔΕΗ
Προθεσμία, αιτήσεις και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, ΔΕΗ
Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές της ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αράχθου/ΥΗΣ Πουρναρίου
Μαρία Πέππα
28/12/2018 | 11:30

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 του ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε έξι περιοχές απασχόλησης, για διάστημα οκτώ μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην κατά τόπου διεύθυνση του φορέα, μέχρι την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.

Δείτε ακόμη: Νέα προκήρυξη για 18 θέσεις στην ΔΕΗ

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.

Λήγει
07/01/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση
 • Παράβολο €3 (e-παράβολο)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

ΔΕΗ/Συγκρότημα Αράχθου/ΥΗΣ Πουρναρίου, Τ.Κ. 471 00 Άρτα, Γραμματεία (υπόψη κ. Νίκου Βασιλικής). Επικοινωνία: 2681 082 461