ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Αττική
ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ
Ολόκληρη η προκήρυξη - Κατανομή
ΑΣΕΠ, ΔΕΗ, Προκηρύξεις 2018, Θέσεις Εργασίας, Προσλήψεις 2018, ΚΕΕΛΠΝΟ
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
14/12/2018 | 14:45

Με 16 υπαλλήλους, μέσω ΑΣΕΠ, ενισχύεται το Κέντρο Ελέγχου και Προληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Προσλαμβάνονται υποψήφιοι ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόληση.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.

Λήγει
02/01/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Επόπτες καθαριότητας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

15

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Κεντρική Υπηρεσία 8
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας 4
Δομή Φιλοξενίας Απόρων Ενηλίκων Οροθετικών 1
Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 1
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγράφων 3-5, Τ.Κ.151 23 Μαρούσι, Γραμματεία ΚΕΕΛΠΝΟ. με την επισήμανση “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”. Επικοινωνία: 2105 212 062