ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ με οκτάμηνη απασχόληση

Ημαθίας
ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ με οκτάμηνη απασχόληση
Αιτήσεις και δικαιολογητικά - Προθεσμία υποβολής
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, ΔΕΗ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
14/03/2019 | 09:48

Την πρόσληψη οκτώ νέων υπαλλήλων, ενέκρινε το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες του ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων, στην Βέροια.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει την Κυριακή 24 Μαρτίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» βρείτε την σχετική ανακοίνωση

Λήγει
24/03/19

8

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών (Τ4/Β)

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ειδικότητας Σταθμών
 • Ηλικία 18 - 65
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση
 • Παράβολο €3 (e-παράβολο)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

ΔΕΗ Α.Ε. Συγκρότημα Αλιάκμονα/ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων, Τ.Θ 150, Τ.Κ. 591 00 Βέροια, Γραμματεία (υπόψη κ. Αναστάσιου Κοτίδη). Επικοινωνία : 2331 044 040