ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ

Πέλλας
ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, ΔΕΗ
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ
Μαρία Πέππα
04/01/2019 | 10:52

Διαδικασία πρόσληψης δύο νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στον ΥΗΣ Άγρας, στην Πέλλα, για διάστημα οκτώ μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην κατά τόπου διεύθυνση του φορέα, μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.

Λήγει
16/01/19

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ)

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση
 • Παράβολο €3 (e-παράβολο)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Συγκρότημα Αλιάκμονα/ΥΗΣ Άγρα, Τ.Κ. 582 00 Έδεσσα, Τ.Θ. 4, Γραμματεία (υπόψη κ. Τάνου Περικλή). Επικοινωνία: 2381 026 174