ΚΕΕΛΠΝΟ: 17 νέες προσλήψεις μέσω της ΣΟΧ2/2018 του ΑΣΕΠ

Αττική
ΚΕΕΛΠΝΟ: 17 νέες προσλήψεις μέσω της ΣΟΧ2/2018 του ΑΣΕΠ
Κατανομή ανά περιοχή απασχόλησης - Ετήσιες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, ΔΕΗ, Προκηρύξεις 2018, Θέσεις Εργασίας, Προσλήψεις 2018, ΚΕΕΛΠΝΟ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
18/12/2018 | 14:06

Διαδικασία πρόσληψης 17 νέων υπαλλήλων, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ2/2018 του ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί το Κέντρο Ελέγχου και Προληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Προσλαμβάνονται υποψήφιοι Λυκείου-ΙΕΚ, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόληση.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.

Λήγει
14/01/19

17

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Κεντρική Υπηρεσία - Μαρούσι 1
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας - Βάρη 4
Δομή Φιλοξενίας Απόρων Ενηλίκων Οροθετικών - Αθήνα 1
Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης - Πειραιώς 1
ΠΕΔΥ Αλεξανδρούπολης 5
ΠΕΔΥ Ρόδου 5

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγράφων 3-5, Τ.Κ.151 23 Μαρούσι, Γραμματεία ΚΕΕΛΠΝΟ. Επικοινωνία: 2105 212 062 με την επισήμανση “ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”