ΑΣΕΠ: Ετήσιες συμβάσεις στην Ηγουμενίτσα

Θεσπρωτίας
ΑΣΕΠ: Ετήσιες συμβάσεις στην Ηγουμενίτσα
Με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
07/02/2019 | 09:48

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται ο δήμος Ηγουμενίτσας.

Ο ενδιαφερόμενος θα υπογράψει ετήσια σύμβαση απασχόλησης.

Για την θέση θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία πρέπει να πληρούνται.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Θεατρολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή Καλών Τεχνών
 • Ηλικία 18 - 64
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

 €1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Σουλίου 3, Τ.Κ. 46 100 Ηγουμενίτσα, Γραφείο Προσωπικού (υπόψη κ. Παρασκευής Τζοβάρα). Επικοινωνία: 2665 361 156 ή 2665 361 160