ΑΣΕΠ - ΔΕΗ Α.Ε.: 23 προσλήψεις με συμβάσεις έως και ενός χρόνου

Όλη η Ελλάδα
ΑΣΕΠ - ΔΕΗ Α.Ε.: 23 προσλήψεις με συμβάσεις έως και ενός χρόνου
Ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά - Περιοχές, προθεσμία υποβολής αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, ΔΕΗ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 19 Απριλίου
Μαρία Πέππα
05/04/2019 | 13:44

Την πρόσληψη 23 νέων υπαλλήλων πραγματοποιεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.)

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – κλάδου Ιατρικής – προκειμένου να καλύψουν ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ, σε διάφορους νομούς (Δείτε τον σχετικό πίνακα της προκήρυξης).

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων κυμαίνονται από 8 έως τους 24 μήνες.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
19/04/19

23

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Ιατρών

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ιατρική ειδικότητα
 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου
 • Εκπλήρωση Αγροτικού
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου
 • βεβαίωση υπουργείου Υγείας
 • Άδεια ιατρικής ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ετήσια απασχόληση 21
Οκτάμηνη απασχόληση 2

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αραχώβης 32, 106 81 Αθήνα, 2ος όροφος, κωδικός NUTS : EL303. Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου».