ΔΕΔΔΗΕ: Νέες προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων

Ξάνθης
ΔΕΔΔΗΕ: Νέες προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων
Με οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, ΔΕΔΔΗΕ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
03/05/2019 | 12:12

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται άμεσα ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο ενδιαφερόμενος, κατηγορίας ΔΕ, θα απασχοληθεί για συνολικό διάστημα οκτώ μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Δευτέρα 13 Μαΐου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
13/05/19

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Λυκείου
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Βασ. Σοφίας-Ύδρας 1, Τ.Κ. 67 132 Ξάνθη, Τομέας Υποστήριξης (υπόψη κ. Γκαϊδατζή Θεοδώρας). Επικοινωνία: 2541 069 756