ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 10 προσλήψεις στην Πάτρα

Αχαΐας
ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 10 προσλήψεις στην Πάτρα
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης - Οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Για την πλήρωση της θέσης, δεν είναι απαραίτητα τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
29/07/2019 | 14:12

Με προσλήψεις δέκα νέων υπαλλήλων ενισχύεται δήμος Πάτρας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 9 Αυγούστου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
09/08/19

10

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών ταφής - εκταφής

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Παντανάσσης 30, Τ.Κ. 26 221 Ν. Αχαΐας, Διεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχ/σης Ανθρώπινου ∆υναµικού (υπόψη κ. Βασιλικής Κοτσάλου). Επικοινωνία: 2613 610 291 2613 610 235