ΑΣΕΠ 9Κ/2018: Τα προσόντα για τους 46 στο υπουργείο Μετανάστευσης

Αττική
ΑΣΕΠ 9Κ/2018: Τα προσόντα για τους 46 στο υπουργείο Μετανάστευσης
Το Workenter δημοσιοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Κτήριο ΑΣΕΠ
Ο διαγωνισμός αφορά υποψηφίους έξι ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
01/07/2018 | 14:22

"Πόλο έλξης" για εκατοντάδες υποψηφίους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αποτελέσει ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 9Κ/2018) για 46 θέσεις τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/28.06.2018, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προβλέπει την κάλυψη έξι ειδικοτήτων με πρόσληψη διοικητικού προσωπικού, αρχιτεκτόνων μηχανικών και προσωπικού πληροφορικής.

Το Workenter, το οποίο πρώτο δημοσίευσε τον διαγωνισμό, δημοσιεύει σήμερα τα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στις θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα "τρέξει" από την Δευτέρα, 16 Ιουλίου, έως την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018, ενώ η προθεσμία για την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, λήγει την Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018. 

Δείτε όλα τα προσόντα και τα δικαιολογητικά στον διαγωνισμό, κάνοντας κλικ στο βελάκι δεξιά από κάθε ειδικότητα.

Λήγει
31/07/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού [Μ]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Πληροφορικής [Μ]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια)
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Μηχανικών Η/Υ

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΕΑΠ ή ΠΣΕ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση
 • Παράβολο €3 (e-παράβολο)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαιώσεις για τυχόν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

13

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Διοικητικού

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού [Μ]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Λυκείου
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια)
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 9Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10, αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της/των διεκδικούμενων θέσεων, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

2 Σχόλια
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ's picture
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣ...
Καλησπέρα. Αναρωτιέμαι, η εμπειρία τι αφορά; Εγώ π.χ. έχω εμπειρία 10 ετών σε θέση διοικητικού σε τράπεζα. Αυτό αρκεί για την εμπειρία;
01/07/2018 | 16:19
Workenter's picture
Workenter
Η εμπειρία πρέπει να είναι συναφής του αντικειμένου της θέσης και να φαίνεται στον κωδικό θέσης όταν παίρνουμε την βεβαίωση απο το ΙΚΑ
02/07/2018 | 09:53