91 νέες προσλήψεις για αρχαιολόγους και εργάτες

Κοζάνης
91 νέες προσλήψεις για αρχαιολόγους και εργάτες
Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία για αιτήσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας,
Μαρία Πέππα
09/04/2019 | 15:01

Με 91 υπαλλήλους ενισχύεται η Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Οι αρχαιολογικές εργασίες θα γίνουν εντός των ορίων της ΔΕΗ.

Με τη νέα προκήρυξη ζητείται προσωπικό δύο ειδικοτήτων: αρχαιολόγοι, ειδικευμένοι εργάτες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 10 Απριλίου και ολοκλρώνεται την Τρίτη 16, του ίδιου μήνα.

Δείτε τα προσόντα, ανά ειδικότητα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κάνοντας «κλικ» στο βελάκι, δεξιά σε κάθε ειδικότητα.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση (μαζί και η αίτηση)

Λήγει
16/04/19

16

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Αρχαιολόγων

Προσόντα 
 • Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Μεταπτυχιακό (όπου απαιτείται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

75

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Εξειδικευμένη 6μηνη εμπειρία
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 500 04 Κοζάνη. Επικοινωνία: 2461 098 800