ΑΣΕΠ 8Κ/2018: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη (pdf)

Όλη η Ελλάδα
ΑΣΕΠ 8Κ/2018: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη (pdf)
Οι προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων και φακέλων
8Κ/2018
Το νέο προσωπικό θα διοριστεί σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και αρχαιολογικούς χώρους
21/06/2018 | 12:27

Στην διάθεση των υποψηφίων βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 186 μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε πριν από λίγο στο Εθνικό Τυπογραφείο και πήρε αριθμό ΦΕΚ 19/20.06.2018, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Σημειώστε τις προθεσμίες:

  • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: από την Δευτέρα, 9 Iουλίου, έως την Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018
  • Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας έως την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018.

Πατήστε την εφαρμογή "Ολόκληρη η προκήρυξη" για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο προκήρυξης.

Διαβάστε, επίσης: ΑΣΕΠ (8Κ/2018): Δύο προσόντα θα κρίνουν τον διορισμό (186 μόνιμες θέσεις)

Λήγει
24/07/18
Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αιτήσεις υποβάλλονται στην διεύθυνση: Προκήρυξη 8Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ).

2 Σχόλια
μανια's picture
μανια
Χρειάζεται υποβολή δελτίων παροχής υπηρεσιών γ την απόδειξη εργασιακης εμπειριας γ ελεύθερους επαγγελματίες;
08/07/2018 | 20:58
Workenter's picture
Workenter
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
09/07/2018 | 09:49