ΑΣΕΠ: 7 νέες προσλήψεις μέσω της ΣΟΧ1/2018 στο Γ. Ν. Μεσσηνίας

Μεσσηνίας
ΑΣΕΠ: 7 νέες προσλήψεις μέσω της ΣΟΧ1/2018 στο Γ. Ν. Μεσσηνίας
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως το 2020
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίαςτου νοσοκομείου
Μαρία Πέππα
07/12/2018 | 09:55

Διαδικασία πρόσληψης επτά νέων υπαλλήλων προωθεί  το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 του ΑΣΕΠ.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Επισημαίνεται πως για την ειδικότητα οι ενδιαφερόμενοι  - κατά την πρόσληψή τους στον φορέα - θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή της ειδικότητας.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
18/12/18

7

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας,Αλ. Καλαντζάκου 13, Τ.Κ. 24 500 Κυπαρισσία, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψη κ. Γεωργίας Κωνσταντοπούλου). Επικοινωνία: 2761 360 180