6 συμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με την ΣΟΧ1/2018

Λευκάδας
6 συμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας με την ΣΟΧ1/2018
Με ετήσια απασχόληση - Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019, Δημόσιο
Για την ειδικότητα απαιτείται η κατοχή άδειας α'΄κατηγορίας
Μαρία Πέππα
21/12/2018 | 14:10

Στην πρόσληψη έξι υπαλλήλων, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 του ΑΣΕΠ, προχωρά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Για την ειδικότητα, οι ενδαιφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τπυικά προσόντα πρόσληψης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Λήγει
14/01/19

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 24, Τ.Κ. 31 100 Λευκάδα, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψη κ. Δ. Παπαδόπουλου). Επικοινωνία: 2645 360 334