ΑΣΕΠ: 6 νέες θέσεις στον δήμο Νέας Σμύρνης

Αττικής
ΑΣΕΠ: 6 νέες θέσεις στον δήμο Νέας Σμύρνης
Με ετήσιες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενισχύσουν αθλητικά προγράμματα του Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής
Μαρία Πέππα
15/03/2019 | 11:46

Την πρόσληψη έξι νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Νέας Σμύρνης.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας» βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.

Αναμένεται
Αναμένεται

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία σε ΠΑγΟ
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αντισφαίριση 1
Εδιική Φυσική Αγωγή 1
Καλαθοσφαίριση 1
Κολύμβηση-Ναυαγοσώστης 1
Κολύμβηση 1
Παραδοσιακού χοροί 1