ΑΣΕΠ: 6 νέες θέσεις με 18μηνες συμβάσεις στο Καρπενήσι

Ευρυτανίας
ΑΣΕΠ: 6 νέες θέσεις με 18μηνες συμβάσεις στο Καρπενήσι
Για απόφοιτους Λυκείου και ΙΕΚ - Δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019 , προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
25/07/2019 | 11:41

Διαδικασία πρόσληψης έξι νέων υπαλλήλων πραγματοποιεί το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανία, στο Καρπενήσι.

Η νέα προκήρυξη (ΣΟΧ2/2019) αφορά υποψήφιους ΔΕ του κλάδου «Προσωπικού Ασφαλείας».

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών.

Σε επικοινωνία με αρμόδιους υπαλλήλους του φορέα, προέκυψε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 31 Ιουλίου και αναμένεται να ολκληρωθεί εντός της δεκαήμερης προθεσμίας (Παρασκευή 9 Αυγούστου).

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση

Λήγει
09/08/19

6

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Εμπειρία ενός έτους
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι Τµήµα ∆ιοικητικού (υπόψη κ. Τσιγαρίδα Παναγιώτας). Επικοινωνία: 2237 350 502