5 προσλήψεις στον δήμο Βέλου - Βόχας

Κορίνθου
5 προσλήψεις στον δήμο Βέλου - Βόχας
Οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
13/06/2019 | 12:37

Την πρόσληψη πέντε νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογήη ο δήμος Βέλου - Βόχας.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μιοσθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξ ηπατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Αναμένεται
Αναμένεται

5

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Σπύρου Κοκκώνη 3, Τ.Κ. 20001 Ζευγολιατό, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικής Διοίκησης, Γραφείο Προσωπικού. Επικοινωνία: 2741 360 504