ΑΣΕΠ: 5 προσλήψεις στην Κίσσαμο

Χανίων
ΑΣΕΠ: 5 προσλήψεις στην Κίσσαμο
Διάρκεια συμβάσεων - Δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκοµίσουν Πιστοποιητικό Υγείας, κατά την πρόσληψή τους στον φορέα
Μαρία Πέππα
31/07/2019 | 10:00

Την πρόσληψη πέντε νέων υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Κισσάμου.

Προσφέρονται θέσεις για απόφοιτους Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις με διάρκεια έως τις 31 Ιουλίου του 2020.

Σε επικοινωνία με αρμόδια υπάλληλο του δήμου, προέκυψε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 2 Αυγούστου μέχρι την Δευτέρα 12 Αυγούστου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

 

Διαβάστε ακόμη:

Λήγει
12/08/19

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πολεµιστών 1941, Τ.Κ.73 400 Κίσσαµος Ν. Χανίων, Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και∆ιοικητικής Μέριµνας (υπόψη κ. Μαγδαληνής Γαµπά). Επικοινωνία: 2822 340 210