ΑΣΕΠ: 47 προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ με την ΣΟΧ3/2018 (18μηνες συμβάσεις)

Όλη η Ελλάδα
ΑΣΕΠ: 47 προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ με την ΣΟΧ3/2018 (18μηνες συμβάσεις)
Προθεσμία, αιτήσεις και δικαιολογητικά - Κατανομή ανά περιοχή απασχόλησης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, ΑΔΜΗΕ
Μαρία Πέππα
12/12/2018 | 10:15

Διαδικασία πρόσληψης 47 νέων υπαλλήλων, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ3/2018 του ΑΣΕΠ, προωθεί ο  Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) .

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στις εξής περιοχές: Αθήνα (20 θέσεις), Ρουφ (11 θέσεις), Ασπρόπυργο (1 θέση), Κρυονέρι (3 θέσεις), Πάτρα (1 θέση), Αγρίνιο (2 θέσεις), Θεσσαλονίκη (5 θέσεις), Κοζάνη (2 θέσεις) και Πτολεμαΐδα (2 θέσεις).

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας..

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
27/12/18

47

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης (υπόψη κ. Μπλάνη Αικατερίνης). Επικοινωνία: 2105 192 273