ΑΣΕΠ: 42 νέες προσλήψεις στην Αστυνομία με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2019

Αιγαίο
ΑΣΕΠ: 42 νέες προσλήψεις στην Αστυνομία με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2019
Κατανομή θέσεων - 18μηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, Ελληνική Αστυνομία, θέσεις εργασίας, ΕΛ.ΑΣ.
Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
31/01/2019 | 10:16

Διαδικασία πρόσληψης 42 νέων υπαλλήλων εκκινεί η Ελληνική Αστυνομία.

Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν διάφορες διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου.

Θα υπογραφούν 18μηνες συμβάσεις απασχόλησης.

ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: ΑΣΕΠ: 60 προσλήψεις στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την κατανομή των θέσεων ανά περιοχή.

Λήγει
11/02/19

42

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πλατεία Ρεθύμνη 1, Τ.Κ. 84 100 Ερμούπολη Σύρος, Γραμαμτεία (υπόψη Υπαστυνόμου Α' κ. Καπετανίδου Κωνσταντίνας). Επικοινωνία: 2281 096 102