ΑΣΕΠ: 40 προσλήψεις στο υπ. Μεταφορών με την ΣΟΧ1/2018

Αττικής
ΑΣΕΠ: 40 προσλήψεις στο υπ. Μεταφορών με την ΣΟΧ1/2018
Προθεσμίες, αιτήσεις και δικαιολογητικά
Υπ. Μεταφορών
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Μαρία Πέππα
09/10/2018 | 11:22

Διαδικασία πρόσληψης 40 υπαλλήλων  μέσω ΑΣΕΠ εκκινεί το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι δύο ειδικοτήτων, χωρίς τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα, έως τις 17 Οκτωβρίου.

Πατήστε δεξιά στο βελάκι κάθε ειδικότητας για να δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα κλικάροντας στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη».

Λήγει
17/10/18

30

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 

Διαδικασία πρόσληψης 40 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ εκκινεί το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι δύο ειδικοτήτων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεεύθυνση του φορέα έως τις 17 Οκτωβρίου.

Πατήστε δεξιά στο βελάκι κάθε ειδικότητας για να δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Υπολογίστε τα μόρια σας» στην αντίστοιχη εφαρμογή και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στον νέο διαγωνισμό.

10

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού
 • Άδεια εργασίας Α΄κατηγορίας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διοίκησης, Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου (Ισόγειο), Οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου