ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις στην Καλαμαριά

Θεσσαλονίκης
ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις στην Καλαμαριά
Με οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης - Προθεσμία αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Για την κατοχή των θέσεων δεν απαιτούνται τα τπυικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
14/05/2019 | 09:23

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Καλαμαριάς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Για τις θέσεις δεν είναι απαραίτητα τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» και διαβάστε την ανακοίνωση.

Λήγει
27/05/19

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών ταφής - εκταφής

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγ. Νικολάου και Μικρουλέα (γωνία), Τ.Κ. 55 132 Καλαμαριά, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Μαρίνου Σοφίας ή κ. Σιώτα Ειρήνης Χρυσοβαλάντου). Επικοινωνία: 2313 314 230 ή 2313 314 202