ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις γεωπόνων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Βοιωτίας
ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις γεωπόνων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Δημόσιο
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν 6,5 μήνες
Μαρία Πέππα
08/05/2019 | 10:37

Την πρόσληψη τεσσάρων γεωπόνων θέτει σε εφαρμογή η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα ααπσχοληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς 2019».

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Αναμένεται
Αναμένεται

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Γεωπόνων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18-65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Φίλωνος 35 - 39, Τ.Κ. 32 100 Λιβαδειά, Τμήμα Διοίκησης - Προσωπικού και Μισθοδοσίας (υπόψη κ. Δήμητρας Τριανταφυλλοδήμου). Επικοινωνία: 2261 350 275