30 προσλήψεις με 18μηνες συμβάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Κρήτη
30 προσλήψεις με 18μηνες συμβάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης
Περιοχές (κατανομή)
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Μαρία Πέππα
05/04/2019 | 10:06

Διαδικασία πρόσληψης 30 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, χωρίς τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ΑΣΕΠ.

Θα γίνει κατανομή των προσληφθέντων, ανά περιοχή-υπηρεσία απασχόλησης, και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 18 μηνών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Λήγει
17/04/19

30

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Άγιος Νικόλαος 6
Ρέθυμνο 4
Χανιά - Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων 7
Πόμπια  2
Πόρος  3
Χανιά - Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων 2
Ηράκλειο 3
Νεάπολη  3

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71 307 Ηράκλειο Κρήτης, Γραμματεία (υπόψη κ. Εργαζάκη Αλεξάνδρας). Επικοινωνία: 2813 413 166