ΑΣΕΠ: 3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Αρκαδίας
ΑΣΕΠ: 3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας δημοσίου, προκηρύξεις 2019, συμβάσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
18/04/2019 | 10:51

Με τείς υπαλλήλους, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ2/2019 του ΑΣΕΠ, ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Θα γίνει κατανομή των θέσεων ανά φορέα απασχόλησης

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικός Χώρος Ορχομενού 1
Αρχαιολογικός Χώρος και Μνημεία Δημητσάνας 1
Χώρος Β' Εθνοσυνέλευσης και Έπαυλη Ηρώδου Αττικού 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Καλαβρύτων 211, Τ.Κ. 22 100 Τρίπολη, Γραμματεία (υπόψη κ. Μ. Δεμερούκα). Επικοινωνία: 2710 225 243 (εσωτ. 119)