ΑΣΕΠ: 29 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Αττικής
ΑΣΕΠ: 29 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης
Η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε νέες συμβάσεις
Μουσείο Ακρόπολης
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
Μαρία Πέππα
15/03/2019 | 11:10

Διαδικασία πρόσληψης 29 νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το Μουσείο Ακρόπολης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, την Τρίτη 12 Μαρτίου, ενέκρινε θέσεις για απόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι νέοι υπάλληλοι πρέπει να πληρούν τα τπυικά προσόντα πρόσληψης.

Η έκδοση της προκήρυξης βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης και αναμένεται να δημοσιευθεί από μέρα, σε μέρα.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας» βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.

Αναμένεται
Αναμένεται

29

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Ταμιών και Υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Αποδεικτικό γλωσσομάθειας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120