ΑΣΕΠ: 27 προσλήψεις με συμβάσεις 18 μηνών στο Παν/μιο Πειραιώς

Αττικής
ΑΣΕΠ: 27 προσλήψεις με συμβάσεις 18 μηνών στο Παν/μιο Πειραιώς
Ολόκληρη η νέα προκήρυξη - Αιτήσεις και δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, Διορισμός,Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
28/05/2019 | 09:19

Στην πρόσληψη 27 υπαλλήλων κινείται μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 του ΑΣΕΠ το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών, απόφοιτοι Γυμνασίου και Δημοτικού.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 10 Ιουνίου, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο με την περίληψη της ανακοίνωσης (Πατήστε στο επισυναπτόμενο αρχείο:) 

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση.

Λήγει
10/06/19

27

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Α. Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 Πειραιάς, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας - Κεντρικό πρωτόκολλο (υπόψη κ. Μ. Καραολή). Επικοινωνία: 2104 142 219