ΑΣΕΠ: 27 νέες προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Αττικής
ΑΣΕΠ: 27 νέες προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Για την ειδικότητα απαιτείται η γνώση ξένων γλωσσών
Μαρία Πέππα
26/11/2018 | 09:49

Διαδικασία πρόσληψης 27 υπαλλήλων προωθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το ΑΣΕΠ, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, ενέκρινε νέες θέσεις για υπαλλήλους Λυκείου-ΙΕΚ.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι συμβάσεις θα έχουν ολιγόμηνη διάρκεια.

Δείτε ακόμη: Προθεσμία αιτήσεων προκήρυξης ΣΟΧ3/2018 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας» βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.

Λήγει
10/12/18

27

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682 - Αθήνα, Γραφεία. Επικοινωνία: 2132 144 820