ΑΣΕΠ: 200 νέες προσλήψεις στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκης
ΑΣΕΠ: 200 νέες προσλήψεις στην Θεσσαλονίκη
Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις - Ολόκληρη η προκήρυξη
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Οι προσληφθέντες θα καλύψουν έκτακτες ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
Μαρία Πέππα
17/12/2018 | 14:10

Με 200 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 μέχρι 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» και δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Λήγει
28/12/18

40

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

160

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών, Γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία: 2313 317 139 ή 2313 317 128,