ΑΣΕΠ: 20 νέες προσλήψεις στην Καλαμαριά για προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων

Θεσσαλονίκης
ΑΣΕΠ: 20 νέες προσλήψεις στην Καλαμαριά για προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων
Διάρκεια συμβάσεων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019, Δημόσιο, αγγελίες
Οι επιλεγέντες, κατά την πρόσληψή τους, οφείλουν να προσκομίσουν στο φορέα Πιστοποιητικό Υγείας
Μαρία Πέππα
01/04/2019 | 13:52

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων πραγματοποιεί η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ Α.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ, της ειδικότητας «Μπάρμαν» για πλήρη απασχόληση

Οι προσληφθέντες κατά την επιτυχία τους στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας.

Πατήστε δεξιά στο βελάκι κάθε ειδικότητας για προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στο αντίστοιχο κουμπί του workenter

Λήγει
12/04/19

13

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Μπουφετζήδων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Χειριστών Ταμειολογιστικών-Φορολογικών μηχανών Η/Υ

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Ψηστών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εξειδικευμένη εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πλαζ Αρετούς, Τ.Θ. 20 109, Τ.Κ. 55 110 Καλαμαριά, Γραφεία (υπόψη κ. Αναστασίας Γιαννακάκη). Επικοινωνία: 2310 450 340