ΑΣΕΠ: 2 συμβάσεις στο Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας

Αττικής
ΑΣΕΠ: 2 συμβάσεις στο Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019, Δημόσιο
Κατά την πρόσληψή τους στον φορέα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
Μαρία Πέππα
21/11/2018 | 13:46

«Πράσινο φως» για την πρόσληψη δύο υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας-Πατησίων.

Οι νέες θέσεις που εγκρίθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου αφορούν απόφοιτους Λυκείου-ΙΕΚ.

Το νέο προσωπικό πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, όπου αυτά απαιτούνται.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

«Υπολογίστε τα μόρια σας» και βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.

Λήγει
07/12/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Μαγείρων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα μαγειρικής τέχνης
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Αγίας Όλγας 3-5, Τ.Κ. 14 233 Νέα Ιωνία, Γραμματεία. Επικοινωνία: 2132 057 838