ΑΣΕΠ: 2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Έβρου
ΑΣΕΠ: 2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
15/04/2019 | 12:39

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.

Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους Λυκείου-ΙΕΚ.

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Αλεξανδρούπολης 1
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Λεωφόρος Μάκρης 44, Τ.Κ. 68 131 Αλεξανδρούπολη, Γραμματεία (υπόψη κ. Ευαγγελίας Πολυχρονάκη). Επικοινωνία: 2551 026 103