ΑΣΕΠ: 19 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσων

Δωδεκανήσου
ΑΣΕΠ: 19 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσων
Θα γίνει κατανομή των υπαλλήλων
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας
Για την ειδικότητα των ημερήσιων φυλάκων είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών
Μαρία Πέππα
12/12/2018 | 09:21

Στην πρόσληψη 19 υπαλλήλων κινείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσων.

Για την κατοχή της θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν όλα τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Θα γίνει κατανομή των υπαλλήλων σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέσεις ανά περιοχή απασχόλησηςτων ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

18

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Παναγιά του Κάστριυ, Κοσμητική Συλλογή 13
Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Λίνδου και Οικισμός Λίνδου 2
Αρχαιολογικός Χώρος Ακληπιείου Κω, Ρωμαϊκή Οικία Κω Αρχαιολογικό Μουσείου Κω 3

 

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 

Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Οδός Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00 –Ρόδος, Γραμματεία Πρωτοκόλλου. Επικοινωνία: 2241 3 65 280 ή 2241 365 282