ΑΣΕΠ: 18 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με συμβάσεις ως το 2020

Κρήτη
ΑΣΕΠ: 18 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με συμβάσεις ως το 2020
Ποιους αφορά - Κατανομή θέσεων
 ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, όπου αυτά απαιτούνται
Μαρία Πέππα
06/05/2019 | 14:28

Διαδικασία πρόσληψης 18 υπαλλήλων πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις που θα έχουν ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Προσλαμβάνονται υποψήφιοι κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων των ειδικοτήτων.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

17

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Φυλάκων

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ισχύουσα άδεια εργασίας Α' κατηγορίας
 • Εμπειρία ενός έτους
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Ηράκλειο 11
Ρέθυμνο 6

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου,Τ.Κ. 741 33 Ρέθυμνο, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, Τµήµα Β΄ Προσωπικού (υπόψη κ. ∆έσποινας Καραγιάννη). Επικοινωνία: 2831 077 925 ή Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού, Τµήµα Β΄ Προσωπικού (υπόψη κ. ∆ήµητρας Κοντού). Επικοινωνία: 2810 393 440