ΑΣΕΠ: 16 οκτάμηνες συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Μεσσηνίας
ΑΣΕΠ: 16 οκτάμηνες συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
Κατανομή θέσεων
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Μαρία Πέππα
28/03/2019 | 10:12

Με 16 προσλήψεις υπαλλήλων κινείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνάις.

Οι υπάλληλοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις.

Το νέο προσωπικό θα πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, όπου αυτά απαιτούνται.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Λήγει
08/04/19

14

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι)

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΔΙΕΚ ειδικότητας «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων»
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Νιόκαστρο Πύλου 1
Κάστρο Μεθώνης 2
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης 8
Ανάκτορο Νέστορος και Μουσείο Χώρας 2
Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστιάνων - Χριστιάνοι 1

 

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης 1
Ανάκτορο Νέστορος και Μουσείο Χώρας 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μεθώνης 10 και Κανάρη, Τ.Κ. 241 00 Καλαμάτα, Γραμματεία ΕΦΑ Μεσσηνίας. Επικοινωνία: 2721 022 534